Za djelomične ili posebno definirane uplate, u dogovoru s našim djelatnicima, možete koristiti slijedeći link